Algemene voorwaarden.

Alle door Ikwilmijnhuisdirectverkopen.nl op haar website aangeboden informatie is van algemene aard en dient enkel en alleen als uitnodiging om in onderhandeling te treden. Ikwilmijnhuisdirectverkopen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden informatie, wij raden u aan om deze algemene voorwaarden goed door te lezen alvorens u er enig handelen of nalaten op baseert.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ikwilmijnhuisdirectverkopen.nl is een initiatief van Rob Mion Vastgoed. Ikwilmijnhuisdirectverkopen.nl – Rob Mion Vastgoed maakt het voorbehoud dat een koop niet eerder tot stand komt dan na wederzijdse rechtsgeldige ondertekening van een door ons kantoor opgestelde koopakte.